דרכי ביטול עסקה

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

054-8060427

בע"פ באחת מהחנויות של אתא (רשימת החנויות מצוייה בעמוד הראשי או בטלפון או לוואטסאפ)

תושיה 19 קומה 3

בדואר רשום:

 

support@atawear.co.il

בדואר אלקטרוני:

באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה

באינטרנט:

 

בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח/ה ואת מספר תעודת הזהות שלו/ה.
בעת מסירת הודעת ביטול בעל פה, יש לציין בנוסף גם את מספר ההזמנה.

טופס ביטול עסקה