30%

WHAT IF WOMEN

השאלה “מה היה קורה אם נשים היו שולטות בעולם ” מעסיקה אותי הרבה שנים מה היה קורה אם בכל העולם נשים היו מנהלות מדינות? איך זה היה משפיע על השימוש בכח או על התמודדות עם משברים?משנת 2016 הפכה שאלה זו לשמו של פרוייקט אומנות מתמשך שיצרתי בשיתוף עם עשרות מומחיות מכל העולם, במטרה להציע אלטרנטיבות לעולם המנוהל בידי גברים. בחודשים האחרונים, השאלה מהדהדת גם במציאות הבינלאומית שכן המדינות שמטפלות במשבר הקורונה ביעילות ובאחריות רבה יותר מכל מדינה אחרת מונהגות כולן בידי נשים. כשדמיון מתנגש במציאות מתחיל שינוי.

יעל ברתנא – מאי 2020

 

רגע חד פעמי , שבו כאן ושם מיטשטשים הכל אותו דבר ושונה באותה עת בכל מקום . המציאות שעוררה שאלה ונבחנה בפרוייקט אומנות קיבלה תשובה ברגע של משבר עולמי ייחודי. נשים מנהיגות השפחיו על התנהלות מדינתן בצורה יוצאת דופן ואיפשרו לנו לראות דרך אחרת לניהול ופתרון משברים.

תקופת מעבר , נקודת אל חזור – יעל שנברגר

עיצוב גרפי: גיא שגיא

290.00 203.00

מק"ט: אין מידע קטגוריות: , , , , , , , , , , ,

השאלה “מה היה קורה אם נשים היו שולטות בעולם ” מעסיקה אותי הרבה שנים מה היה קורה אם בכל העולם נשים היו מנהלות מדינות? איך זה היה משפיע על השימוש בכח או על התמודדות עם משברים?משנת 2016 הפכה שאלה זו לשמו של פרוייקט אומנות מתמשך שיצרתי בשיתוף עם עשרות מומחיות מכל העולם, במטרה להציע אלטרנטיבות לעולם המנוהל בידי גברים. בחודשים האחרונים, השאלה מהדהדת גם במציאות הבינלאומית שכן המדינות שמטפלות במשבר הקורונה ביעילות ובאחריות רבה יותר מכל מדינה אחרת מונהגות כולן בידי נשים. כשדמיון מתנגש במציאות מתחיל שינוי.

יעל ברתנא – מאי 2020

 

רגע חד פעמי , שבו כאן ושם מיטשטשים הכל אותו דבר ושונה באותה עת בכל מקום . המציאות שעוררה שאלה ונבחנה בפרוייקט אומנות קיבלה תשובה ברגע של משבר עולמי ייחודי. נשים מנהיגות השפחיו על התנהלות מדינתן בצורה יוצאת דופן ואיפשרו לנו לראות דרך אחרת לניהול ופתרון משברים.

תקופת מעבר , נקודת אל חזור – יעל שנברגר

עיצוב גרפי: גיא שגיא