הטרנינגים של אתא

ATA's Sweatpants

נראה שחורף.

הצבעים של השמים, המים שמבריקים את המדרכות צליל המכוניות בגשם, ומה ללבוש..

December 22, 2020