תקנון האתר

הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:

האתר אתר האינטרנט www.atawear.co.il

הנהלת האתר בעלי אתר האינטרנט www.atawear.co.il

הפריטים הפריטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

זמן אספקת הסחורה עד 7 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, בכפוף לזמני האספקה של חברת  www.hfd.co.il) HFD)

יום אספקת הסחורה היום בו נמסרה הסחורה ביעד המבוקש.

כתובת למשלוח דואר הכתובת אותה ציין/ה המזמין/ה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

יום ביצוע ההזמנה  היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי של המזמין.

ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחול המועד.

1. כללי

האתר משמש כחנות וירטואלית לממכר בגדים ומוצרי אופנה והוא בבעלות “אתא” ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של האתר בדוא”ל  hello@atawear.co.il.  או במספר טלפון 03-6040317 (א’-ה’ 10:00-15:00) בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר. תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין הנהלת האתר לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או ״אתא״ ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי חוק. המחירים אינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני השלמת תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר. הנהלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי הנהלת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן. הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. רישומי המחשב של האתר בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

2. ביצוע הזמנות דרך האתר

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. במקרה של מסירת פרטים שגויים במועד ביצוע ההזמנה, לא תוכל הנהלת האתר להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם. היה והמוצרים יחזרו למשרדי הנהלת האתר בשל מסירת פרטים שגויים, תחוייב הלקוחה בתשלום דמי טיפול ומשלוח. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוחה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תימסר הודעה מתאימה ללקוחה על אישור העסקה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי הנהלת האתר בלבד יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך והיא תתבקש למסור אמצעי תשלום אחר. אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד ההזמנה. במקרה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק,ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. כל האמור בסעיף זה, הנו כפוף לכך כי הנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה (אם שילמה) ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספקו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהיה טענה בקשר לכך, כל זאת בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוחה. במקרים בהם כרטיס האשראי של הלקוחה אינו בתוקף או שנמצאו בו פרטים חסרים, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי האתר, תיצור הנהלת האתר קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה. כל לקוחה תהא רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוחה הוא זה שישמר במאגר האתר כיעד המבוקש של הלקוחה. תשלום באמצעות פייפאל – לקוחה שתבחר להעביר תשלום עבור רכישתה באמצעות חשבון פייפאל, תתבקש להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל. הנהלת האתר תוכל לגבות את התשלום עבור הרכישה רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר. הנהלת האתר תהיה רשאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .

 

3. פירסומת באתר

לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים מעת לעת, באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.

בהתאם לחוק הספאם, תוכל הלקוחה לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם משרדי האתר ו/או ע”י שליחת הודעת דוא”ל.

אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים בהם קיימים קישורים לאתר atawear.co.il  הנהלת האתר אינה מתחייבת כי קישורים אלו יובילו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

4. ביטול עסקה ומדיניות החזרים מוצרים

האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) בידי המזמינה בלבד לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: ביטול עסקה בטרם נשלחה ההזמנה ללקוחה יתבצע ללא חיוב. יושבו ללקוחה הכספים ששילמה , אם שילמה, בגין העסקה כולל דמי משלוח בדואר רשום. זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני האתר, יינתן זיכוי כחוק. הזיכוי יינתן בתנאי והפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק עם התווית מחוברת אליו כפי שיצא את מחסני האתר. במידה והמוצר שהוחזר התקבל שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי לרכישה באתר). כן יובהר, כי הנהלת האתר תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הפריט המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט – כאשר לא נעשה בו כל שימוש, כשהוא באריזתו המקורית, והתוויות מחוברת לפריט, באותם האמצעים בהם היתה מחוברת כאשר יצא הבגד את משרדי האתר. זיכוי כספי יינתן במידה והלקוחה תשלח את הפריטים בגינם היא מבקשת זיכוי בתוך 14 יום מהיום בו התקבלה ההזמנה בכתובת אותה מסרה הלקוחה, זאת במידה וכל האמור בסעיף 4 יתקיים במלואו. במידה ולא שלחה הלקוחה את הפריטים בגינם היא מבקשת זיכוי בתוך פרק זמן של 14 יום ממועד קבלת ההזמנה, לא יינתן זיכוי. זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, בכפוף ללוחות הזמנים של חברת האשראי. הזיכוי יבוצע באותם התנאים בהם התבצעה העסקה. קרי, עסקה שבוצעה בתשלומים – תזוכה בתשלומים, עסקה שבוצעה בתשלום אחד, תזוכה בתשלום אחד. לא ניתן לזכות כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום שונה מזה שמסרה הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה.

במקרה של תשלום שבוצע באמצעות פייפאל – יועבר הזיכוי לחשבון הפייפאל ממנו בוצע התשלום בלבד. החזרות לחנות אתא – ניתן לבצע החזרה גם לחנויות אתא. זיכוי כספי לא יינתן במקום אלא רק דרך האתר ולאמצעי התשלום אותו סיפקה הלקוחה במועד ההזמנה.   לא ניתן לבצע זיכוי כספי בכרטיס חיוב מיידי (כרטיסי דיירקט) עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי דירקט יזוכו בזיכוי למימוש באתר בלבד (קרדיט). במידה ולא הודיעה הלקוחה להנהלת האתר על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הסכמה כי לא נפל כל פגם וכי ללקוחה ו/או המזמינה לא תהיה כל טענה כנגד האתר וֿ/או הנהלת האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו בפריט. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. אופן החזרת המוצרים – הלקוחה תשלח את המוצר כשהוא בשלמותו ולא נעשה בו שימוש חזרה למחסני אתא בכתובת: תושיה 19 (קומה 3), תל אביב, עלות משלוח ההחזרה תהיה על חשבונה של הלקוחה. שמי לבבגדי ים והלבשה תחתונה אינם ניתנים להחלפה או החזרה בהתאם להנחיית משרד הבריאות. 

 

 

5. אספקה ומשלוחים

אספקת המוצרים שנרכשו תבוצע באמצעות חברת HFD  (( www.hfd.co.ilאו באמצעות איסוף עצמי בכפוף לאמצעי המשלוח שנבחר על ידי הלקוחה במועד ההזמנה. במסגרת זמן האספקה שצויין בעת ההזמנה, ובכפוף לזמני השירות של חברת HFD. דמי המשלוח יצויינו בתום תהליך ההזמנה תחת רשימת המוצרים שנבחרו, וייגבו בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. הנהלת האתר מתחייבת לארוז ולהוציא את ההזמנות לאיסוף עצמי או לדואר ישראל בתוך שלושה ימי עסקים מאישור ההזמנה על ידי האתר. במשלוחים באמצעות HFD זמן האספקה הוא עד 7ימי עסקים לא כולל היום שהתקבלה ההזמנה. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי. הנהלת האתר אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותך על מנת לפתור כל בעיה. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר השלמת תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, ובתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. שביתה אצל ספקי שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר.

תעריפי משלוח:

 איסוף עצמי מחנות אתא ללא עלות.

Epost נקודות איסוף 12.90 ש”ח . ברכישה מעל 199ש”ח ללא עלות.

 שליח עד הבית 29ש”ח. ברכישה מעל 399ש”ח ללא עלות.

6. אחריות האתר

האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הנהלת האתר שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית. נפלה טעות בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בפריטים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים או בשירות הדואר האלקטרוני שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה. בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בדוא”ל לכתובת ATAWEAR2016@GMAIL.COM. או בטלפון: 03-9627270 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.AA

7. זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש האתר ובעלי האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר,(בין אם נרשמו ובין אם לא) תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). השם “ATAWEAR” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכוש האתר ובעליו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של הנהלת האתר ובעלי האתר בלבד. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame)  סמויה או גלויה אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers, Robotsוכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

8. שמירה על סודיות

הנהלת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי הלקוחה, ופרטיה לא יועברו לגורם שלישי (למעט חברות האשראי), אלא אם מתחייב בחוק. הנהלת האתר משתמשת בחברת “טרנזילה” ,חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. הנהלת האתר עושה כל מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין, רציף ובאיכות גבוהה. עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”יי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר ותקבלו 10% הנחה בקניה הבאה

נגישוּת

window
1.5X
הגדלת מסך
font-size
2
גודל גופן

מדריך של ניווט מקלדת!

כאן ישנה רשימת פעולות אפשרית בעזרת מקלדת:

[vc_row css=".vc_custom_1480665418505{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 90px !important;}"][vc_column width="2/3" offset="vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-12 vc_col-sm-offset-0"][vc_column_text]

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="Featured Services" font_container="tag:h2|font_size:40px|text_align:center" use_theme_fonts="yes" css=".vc_custom_1482244420023{margin-bottom: 80px !important;}"][vc_tta_pageable no_fill_content_area="1" active_section="1" pagination_style="flat-square"][vc_tta_section title="Section 1" tab_id="1480665177230-56fa6166-974b"][vc_row_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="497" title="Free Shipping"]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[/sober_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="498" title="24/7 Support"]Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore[/sober_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="2107" title="Payment Process"]Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.[/sober_icon_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Section 2" tab_id="1480665355873-39030af0-1dee"][vc_row_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="497" title="Free Shipping"]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[/sober_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="498" title="24/7 Support"]Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore[/sober_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="2107" title="Payment Process"]Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.[/sober_icon_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Section 3" tab_id="1480665367598-4d91a50e-8f3e"][vc_row_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="497" title="Free Shipping"]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[/sober_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="498" title="24/7 Support"]Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore[/sober_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/3"][sober_icon_box icon_type="image" image="2107" title="Payment Process"]Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.[/sober_icon_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_pageable][vc_empty_space height="120px"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="stretch_row_content_no_spaces" gap="30" parallax="content-moving" parallax_speed_bg="1.2" css=".vc_custom_1482286783955{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 130px !important;background-image: url(https://demo.uix.store/sober/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Founder.jpg?id=324) !important;}"][vc_column offset="vc_col-lg-offset-4 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-12"][vc_custom_heading text="The Founder" font_container="tag:h2|font_size:40px|text_align:center" use_theme_fonts="yes"][vc_column_text]

Nemo enim ipsam quia sit aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

[/vc_column_text][vc_custom_heading text="Andrew Sober" font_container="tag:h2|font_size:32|text_align:center" google_fonts="font_family:Montez%3A400|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1480667423338{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 0px !important;}"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height="50px"][vc_custom_heading text="Company Partners" font_container="tag:h2|font_size:40px|text_align:center" use_theme_fonts="yes"][sober_partners custom_links_target="_blank" images="326,327,328,329,330,331,332" custom_links="#,#,#,#,#,#,#" img_size="full"][/vc_column][/vc_row]

Messenger icon
סל קניות